กิจกรรมเก้าสัปดาห์เพื่อ ร.9 บ้านโพนกกโก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

กิจกรรมเก้าสัปดาห์เพื่อ ร.9 บ้านโพนกกโก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-04  |   ข่าววันที่: 2017-12-03 |  อ่าน: 283 ครั้ง
 

 3 ธันวาคม 2560 นายสุวิท ชูช่วย ประมงอำเภอหนองโดน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ อสม.และจิตอาสา บ้านโพนกกโก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ร่วมทำบุญ ทำกิจกรรมเก้าสัปดาห์เพื่อ ร.9 ทำความสะอาดบริเวณลานสำนักสงฆ์โพนกกโกตลอดถึงเข้าตรวจเยี่ยมมอบถุงทรายเพื่อใช้ทำกายภาพบำบัด แก่ผู้ป่วยเปราะบางของหมู่บ้าน และจับพิกัดตำแหน่งบ้านประมงอาสา


 Tags

  •  บทความ
  • ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (4,437)  สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี).. (4,060) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.. (3,405) ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมประมง.. (2,150) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.. (1,909) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60).. (1,499) คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง).. (1,470) พระราชกำหนดการประมง.. (1,424) วิสัยทัศน์ – พันธกิจ.. (1,141) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (1,109) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,021) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนัก.. (820) ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (735) ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี.. (735) เรื่องดีๆ ช่วยบอกต่อ: ผลิตในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี! กุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านจับได้บริเวณแม่น้ำป่าสัก ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.. (706) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.. (635) ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ.. (574) สรุปข้อมูลด้านการประมง.. (559) ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก (ก้านเผือกอบแห้ง).. (476) ข้อเท็จจริง เรื่องปลากระชังในแม่น้ำป่าสัก อำเภอแก่งคอย น๊อคน้ำตายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากฝนตกหนัก.. (468)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล