กิจกรรมวันรวมน้ำใจ จังหวัดชุมพร วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. นางสาวเกสศิณีย์ แท่นนิล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวสุจิรา เส้งเซ่ง นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ มอบสิ่งของรางวัลให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ในกิจกรรมวันรวมน้ำใจ จังหวัดชุมพร โดยมีนางวาสนา ปัจฉิมเพ็ชร รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในการออกร้านกาชาด งานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ปี 2565 ระหว่างวันที่ 18-26 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   76   กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖   75  กิจกรรมวันรวมน้ำใจ จังหวัดชุมพร    73  ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์)   66  โครงการอาหารกุ้งทะเลธงเขียวฯ   63  ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร   57  การกำชับเรื่อง การใช้ยาและสารเคมี และวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง   56  ประชุมจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให...  53  ประกาศกรมประมง เจตจำนงสุจริตฯ และนโยบายการไม่รับของขวัญ   51  กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)   51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

     เลขที่ 217 ถนนประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000      fpo_chumphon@fisheries.go.th   0-7751-1298, 0-7750-4823   0-7750-4823   แฟนเพจ