กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร


กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)..คลิก

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น นางสาวเกสศิณีย์ แท่นนิล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวสุจิรา เส้งเซ่ง นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดชุมพร ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในระดับ AA ที่มี 95 คะแนนขึ้นไป จำนวน 18 หน่วยงาน เพื่อสร้างเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องในโอกาส วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นพร้อมกับทั่วประเทศ โดยการถ่ายทอดสดจากส่วนกลาง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  จำนวนผู้อ่าน 95  กิจกรรมวันรวมน้ำใจ จังหวัดชุมพร  กิจกรรมวันรวมน้ำใจ จังหวัดชุมพร   จำนวนผู้อ่าน 93 โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  จำนวนผู้อ่าน 89 โครงการอาหารกุ้งทะเลธงเขียวฯ โครงการอาหารกุ้งทะเลธงเขียวฯ  จำนวนผู้อ่าน 70 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  จำนวนผู้อ่าน 66 ประกาศกรมประมง เจตจำนงสุจริตฯ และนโยบายการไม่รับของขวัญ ประกาศกรมประมง เจตจำนงสุจริตฯ และนโยบายการไม่รับของขวัญ  จำนวนผู้อ่าน 66 การเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Refferal Mechanism) การเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 57 กฏกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2565 กฏกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2565  จำนวนผู้อ่าน 53 ลูกพระพิรุณชุมพรเกมส์ ลูกพระพิรุณชุมพรเกมส์  จำนวนผู้อ่าน 45 ตรวจบูรณาการสภาพการจ้าง การทำงานด้านแรงงาน และการทำประมง ตรวจบูรณาการสภาพการจ้าง การทำงานด้านแรงงาน และการทำประมง  จำนวนผู้อ่าน 44


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

    รายละเอียด เลขที่ 217 ถนนประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000    email  fpo_chumphon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 0-7751-1298, 0-7750-4823  FAX 0-7750-4823  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6