ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 

 เผยเเพร่: 2020-01-17  |   ข่าววันที่: 2020-01-15 |  อ่าน: 146 ครั้ง
 

วันนี้เวลา 10.00 น. นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เกษตร ประมง ชลประทาน สหกรณ์) ลงพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอสามโก้ และอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนในบ่อดิน สวนมะม่วง ในการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งเกษตรกรบางส่วนที่น้ำจากระบบชลประทานเข้าไม่ถึง หันมาใช้น้ำจากบ่อบาดาลทดแทนน้ำจากระบบชลประทาน พบว่าบางพื้นที่ที่เป็นสวนมะม่วงคุณภาพน้ำไม่ดี มีความเค็มและมีสีแดง ซึ่งมีผลกระทบกับต้นมะม่วง ส่วนสวนมะม่วงที่น้ำจากระบบชลประทานส่งถึงเกษตรกรมีความดีใจและพึงพอใจกับแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาราชการในการช่วยเหลือเกษตรกร นอกจากนี้ เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ที่ได้ทำ MOU ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานกรมชลประทาน ฝ่ายปกครอง และตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ในการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร และได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในบางพื้นที่ที่ระบบน้ำชลประทานยังส่งเข้าไปไม่ถึง ให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการดูแลพื้นสวนไม่ให้เกิดความเสียหาย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รัชกาลที่ 10.. (1,678)  ปลาประจำจังหวัดอ่างทอง.. (1,359) รัชกาลที่ 10.. (747) ตรวจเยี่ยม.. (635) งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 6.. (614) การมาตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 2.. (579) ปล่อยพันธุ์สัตว์ ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหน่องเจ้็ดเส็น.. (558) กำหนดเขตการทำการประมง.. (499) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (486) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34.. (486) ตรวจสอบข้อเท็จจริง.. (461) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2561.. (443) สถานการณ์ปลิง.. (420) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (377) สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง.. (316) กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวาย.. (312) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ"วันประมงแห่งาติ" .. (262) Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาด ของ COVID19.. (248) โครงการ "ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง".. (215) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ "วันประมงแห่งชาติ" ครั้งที่ 2.. (209)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

     หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000