กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวาย

 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวาย 

กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวาย

 เผยเเพร่: 2019-10-04  |   ข่าววันที่: 2019-10-03 |  อ่าน: 335 ครั้ง
 

วันที่ 3 ต.ค. 62 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำโดยนายปรัชญา มากไมตรี ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 1,2 พร้อมด้วยนายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่บริเวณ บ่อปลาณ นายประมวล ด้วงประเสริฐ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่างทอง จำกัด ซึ่งอยู่ในการแนะนำ ส่งเสริม กำกับดูแล ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง (ผู้จัดการแปลง)ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกันในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง เพื่อให้ปลาสวายที่เลี้ยงเพื่อการส่งออกนั้น มีคุณภาพ ผ่านการรับรองรับมาตรฐาน GAP ไม่มีสารตกค้าง และได้นำนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ของรัฐบาล มาส่งเสริมให้กับสมาชิกสหกรณ์ ได้มีตลาดส่งออก ซึ่งในวันนี้การจับปลาสวายเพื่อการส่งออก ดำเนินการผ่านระบบสหกรณ์ โดยสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่างทอง จำกัดเป็นผู้รวบรวมผลผลิตส่งถึงบริษัทเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร โดยประกันราคาปลาอยู่ที่ 20 – 25 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม ขนาดน้ำหนักปลาอยู่ที่ 4 ขีด แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รัชกาลที่ 10.. (1,706)  ปลาประจำจังหวัดอ่างทอง.. (1,418) รัชกาลที่ 10.. (762) ตรวจเยี่ยม.. (667) งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 6.. (631) การมาตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 2.. (608) ปล่อยพันธุ์สัตว์ ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหน่องเจ้็ดเส็น.. (588) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (516) กำหนดเขตการทำการประมง.. (515) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34.. (513) ตรวจสอบข้อเท็จจริง.. (478) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2561.. (473) สถานการณ์ปลิง.. (433) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (389) กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวาย.. (335) สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง.. (328) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ"วันประมงแห่งาติ" .. (294) Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาด ของ COVID19.. (276) โครงการ "ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง".. (238) รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (229)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

     หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000