โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยในแหล่งน้ำจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง


โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยในแหล่งน้ำจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามนโยบาย "ผันน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง"โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยในแหล่งน้ำจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หนองเบิกไพรและบึงลาดจินจาน ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองโดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 130,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนทอง 80,000 ตัว ปลาหมอไทย 30,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 20,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัดอ่างทอง เพื่อช่วยคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในจังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิ่มอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัดอ่างทอง เกิดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ในด้านโภชนาการของประชาชน และเพื่อเป็นแหล่งรายได้ของประชาชนที่ประกอบอาชีพการประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

     หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000    fpo-angthong@fisheries.go.th   0-3561-1125   0-3561-1125   แฟนเพจ