บ้านลูกพ่อ ร.๙

 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง


บ้านลูกพ่อ ร.๙ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 (เวลา09.00-12.00 น.)
พิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้โคกหนองนา”บ้านลูกพ่อ ร.๙” โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) โดย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง(ประธาน)
“ใส่เสื้อม่อฮ่อม สวมงอบ มาปลูกต้นไม้กัน”

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!