รายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

รายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 

การจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2017-06-27  |   ข่าววันที่: 2017-06-27 |  อ่าน: 316 ครั้ง
 

รายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนตุลาคม 2559

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2559

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2560

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนมีนาคม 2560

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนเมษายน 2560

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน 2560

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2560

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนกันยายน 2560

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (1,637)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (1,239) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (1,092) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (1,036) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,034) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (981) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (952) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (935) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (901) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (858) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (857) ขอให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน ชนิดวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ มาแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ เพ.. (839) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (767) หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย.. (759) การเพาะเลี้ยงกบ.. (757) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (667) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (659) สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย.. (636) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (631) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (622)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100