รายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

รายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2563 

ประกาศ

 เผยเเพร่: 2020-04-10  |   ข่าววันที่: 2020-04-10 |  อ่าน: 117 ครั้ง
 

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนตุลาคม 2562 

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2562

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2563

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนมีนาคม 2563

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนเมษายน 2563

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนกันยายน 2563


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (1,341)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (1,043) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (889) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (873) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (835) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (820) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (790) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (782) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (769) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (715) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (684) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (682) การเพาะเลี้ยงกบ.. (677) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (569) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (556) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (551) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (523) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (511) ขอให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน ชนิดวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ มาแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ เพ.. (509) ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต.. (474)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100