รายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

รายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2563 

ประกาศ

 เผยเเพร่: 2020-04-10  |   ข่าววันที่: 2020-04-10 |  อ่าน: 180 ครั้ง
 

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนตุลาคม 2562 

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2562

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2563

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนมีนาคม 2563

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนเมษายน 2563

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนกันยายน 2563


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (1,638)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (1,244) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (1,092) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,039) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (1,038) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (982) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (953) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (937) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (901) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (859) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (859) ขอให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน ชนิดวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ มาแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ เพ.. (840) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (768) หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย.. (760) การเพาะเลี้ยงกบ.. (757) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (668) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (661) สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย.. (636) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (634) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (623)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100