สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย จัดนิทรรศการวันดินโลก มีตลาดนัดสินค้าเกษตร ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นี้ ภายใต้แนวคิด ปกป้อง อนาคต ลดการชะล้างดิน

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย จัดนิทรรศการวันดินโลก มีตลาดนัดสินค้าเกษตร ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นี้ ภายใต้แนวคิด ปกป้อง อนาคต ลดการชะล้างดิน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-12-03  |   ข่าววันที่: 2019-12-03 |  อ่าน: 431 ครั้ง
 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดงานวันดินโลก ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายจารุวัฒน์ ผึ้งทอง ประมงจังหวัดเชียงราย โดยหน่วยงานกรมประมง จังหวัดเชียงราย ร่วมการจัดงานวันดินโลกเพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist Award)ภายใต้แนวคิดปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน Stop Soil Erosion Save our Future ในงานจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรอย่างครบวงจร ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์หน้าดินให้คงความสมบูรณ์ จัดบูทแสดงสินค้า มีการจำหน่ายสินค้าเกษตร อินทรีย์ พืชผักปลอดสารพิษ PGS และกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานกรมประมง จังหวัดเชียงรายและสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย(เกษตรที่สูง) และบริษัทคอมโพสท์ยูอิ จำกัด โดยสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย จัดแจกฟรีให้ผลิตภัณฑ์ของ พด.มีสารเร่ง น้ำหมักชีวภาพ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปอเทือง จำนวน 500 ชุด นอกจากนี้ มีการมอบโครงการแหล่งน้ำอนุรักษ์ดินและน้ำจำนวน 4 โครงการและปล่อยพันธุ์ลงอ่างเก็บน้ำสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย มีการจัดเสวนาในเรื่องแนวทางการพัฒนาและสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาจังหวัดเชียงราย สำหรับวันดินโลก "World Soil Day" คือ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญที่นักปฐพีวิทยาของไทยทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลกมีความเกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Science : IUSS) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) และองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ในวันดินโลก"เริ่มเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และนักปฐพีวิทยาของไทยมีส่วนร่วมในการเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (1,345)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (1,046) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (890) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (883) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (838) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (822) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (791) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (787) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (772) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (717) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (685) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (683) การเพาะเลี้ยงกบ.. (677) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (570) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (556) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (553) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (525) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (515) ขอให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน ชนิดวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ มาแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ เพ.. (514) ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต.. (476)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100