การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-09-10  |   ข่าววันที่: 2019-09-06 |  อ่าน: 76 ครั้ง
 

การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 6 กันยายน 2562

ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมู่ที่ 10 บ้านเวียงหมอก ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สู่อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (879)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (664) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (613) ข้อมูลแสดงบัญชีรายชื่อแหล่งน้ำ.. (571) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (537) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (509) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (504) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (486) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (481) การเพาะเลี้ยงกบ.. (467) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (447) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (431) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (414) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (403) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (389) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (385) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (344) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (299) ปลาน็อค.. (283) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต (ลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำโขงตอนบน).. (220)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100