รายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

รายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 

การจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2018-07-06  |   ข่าววันที่: 2018-07-06 |  อ่าน: 286 ครั้ง
 

รายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนตุลาคม 2560

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2560

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2561

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนมีนาคม 2561

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนเมษายน 2561

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน 2561

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2561

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนกันยายน 2561

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (1,645)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (1,249) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (1,099) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (1,042) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,041) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (990) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (957) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (945) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (901) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (868) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (860) ขอให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน ชนิดวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ มาแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ เพ.. (846) หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย.. (775) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (769) การเพาะเลี้ยงกบ.. (758) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (669) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (664) สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย.. (641) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (635) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (623)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100