รายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

รายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561 

การจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2018-07-06  |   ข่าววันที่: 2018-07-06 |  อ่าน: 165 ครั้ง
 

รายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนตุลาคม 2560

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2560

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2561

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนมีนาคม 2561

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนเมษายน 2561

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน 2561

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนสิงหาคม 2561

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนกันยายน 2561

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (1,189)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (927) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (821) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (786) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (768) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (735) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (705) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (691) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (676) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (640) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (634) การเพาะเลี้ยงกบ.. (629) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (601) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (526) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (512) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (498) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (457) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (427) ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต.. (358) ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561.. (350)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100