กรมประมงเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 58 อัตรา ดังนี้

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล


กรมประมงเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 58 อัตรา ดังนี้ กรมประมงเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 58 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา (ลำดับที่ 28 - 35) ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 47 อัตรา (ลำดับที่ 1 - 47) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ลำดับที่ 6) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (ลำดับที่ 3 - 4)กรมประมงเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 58 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา (ลำดับที่ 28 - 35) ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 47 อัตรา (ลำดับที่ 1 - 47) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ลำดับที่ 6) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (ลำดับที่ 3 - 4)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏ...  3,799   ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม : กรมประมง   754  กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดกรมประมง   688  แจ้งเวียนตำแหน่งข้าราชการว่างและที่จะว่าง   598  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเก...  514  รับสมัคร ข้าราชการพลเรือนสามัญ   463  การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2565   454  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  419  HR อาสามาบอก ข่าวการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   419  เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและสร้าง Infographic และ VDO Content...  411


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    admin.a@personnel.mail.go.th   0 2579 4530   0 2562 0536 และ 0 2562 0548   แฟนเพจ