ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง พ.ศ. 2566

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล


ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง พ.ศ. 2566 ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง พ.ศ. 2566..คลิก

HR อาสามาบอก

———————————

ด้วยนายทะเบียนการฌาปนกิจภาครัฐ ได้ให้ความเห็นชอบ ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง พ.ศ. 2566 แล้วเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ส่งผลให้ ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันถัดไปจากที่นายทะเบียนฯ เห็นชอบ

บุคลากรในสังกัดกรมประมง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และคู่สมรสบุคลากรดังกล่าว (อายุไม่เกิน 45) สนใจสมัครเป็นสมาชิกได้แล้ว วันนี้ !!!!!

โดยสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านหน่วยงาน
โดยตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐานการสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง พ.ศ. 2566 ได้ที่ 

https://cdn.me-qr.com/pdf/12235616.pdf

เพจเฟสบุ๊ค การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง
https://m.facebook.com/100087881883269/

ไลน์การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง

https://line.me/ti/g2/k_ii1HTptYijGONgPj1LiM85a17acln4U9B-3Q?utm_source=invitation&utm_medium=QR_code&utm_campaign=default

แบบฟอร์มใบสมัคร
https://cdn.me-qr.com/pdf/12157950.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง 

0944910666
02-558-0221 ภายใน 14310-14312
welfare.dof@gmail.com
อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง 50 ถนน          
พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • หน่วยงานภายในกองบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานภายในกองบริหารทรัพยากรบุคคล  จำนวนผู้อ่าน 2,518  แบบฟอร์ม กบค 1-3  แบบฟอร์ม กบค 1-3   จำนวนผู้อ่าน 1,264 ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถส่งผลงานเข้ามาประเมินได้แล้วครับ ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถส่งผลงานเข้ามาประเมินได้แล้วครับ  จำนวนผู้อ่าน 644 กรมประมงแจ้งเวียนตำแหน่งว่างในปัจจุบัน จำนวน 53 อัตรา กรมประมงแจ้งเวียนตำแหน่งว่างในปัจจุบัน จำนวน 53 อัตรา  จำนวนผู้อ่าน 449 ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง พ.ศ. 2566 ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 420 กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 34 อัตรา กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 34 อัตรา  จำนวนผู้อ่าน 391 ขอแสดงความยินดีข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมประมงและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ขอแสดงความยินดีข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมประมงและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.... จำนวนผู้อ่าน 346 นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจความเรียบร้อยในการ เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดกรมประมง จำนวน 34 อัตรา นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจความเรียบร้อยในการ เรีย... จำนวนผู้อ่าน 267 กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด บรรจุทันที จำนวน 11 กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด บรรจุทันที จำนวน ... จำนวนผู้อ่าน 249 นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2566 นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก... จำนวนผู้อ่าน 212


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียด 50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  email  admin.a@personnel.mail.go.th  โทรศัพท์ 0 2579 4530  FAX 0 2562 0536 และ 0 2562 0548  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6