กรมประมงรับรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนิติกรปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล


กรมประมงรับรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนิติกรปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน 3 พฤศจิกายน 2565 กรมประมงรับรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนิติกรปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบฟอร์ม กบค 1-3    849   ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถส่งผลงานเข้ามาประเมินได้แล้วครับ   519  กรมประมงเชิญชวนบุคลากรในสังกัด (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) สมัครเข้ารับการคัดเลือ...  407  หน่วยงานภายในกองบริหารทรัพยากรบุคคล   400  กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 34 อัตรา   285  ขอแสดงความยินดีข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมประมงและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ....  254  กรมประมงรับรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...  248  กรมประมงเชิญชวนบุคลากรในสังกัด (พนักงานราชการ) สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงา...  224  ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง พ.ศ. 2566   223  นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจความเรียบร้อยในการ เรีย...  213


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    admin.a@personnel.mail.go.th   0 2579 4530   0 2562 0536 และ 0 2562 0548   แฟนเพจ