กรมประมงเชิญชวนบุคลากรในสังกัด (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่นกรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2565

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล


กรมประมงเชิญชวนบุคลากรในสังกัด (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่นกรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2565 HR อาสามาบอก
—————————

กรมประมงเชิญชวนบุคลากรในสังกัด (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่นกรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2565 

            ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ตามสัดส่วนที่กำหนด) เพื่อรับรางวัลในวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น 1 เมษายน 2566 ต่อไป 

         ทั้ง สำหรับท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่นของกรมประมงก่อนหน้านี้แต่ยังไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่นของกรมประมงได้อีก

สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครและสมัครได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดทุกหน่วยงาน เพื่อให้ หน่วยงานระดับกอง/เทียบเท่า ดำเนินการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่นระดับหน่วยงาน และส่งเอกสารผู้ผ่านการคัดเลือกระดับหน่วยงานถึง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog2/1402/137564/3185

#บริการด้วยใจ_โปร่งใส_เป็นธรรม
#กองบริหารทรัพยากรบุคคล
#กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบฟอร์ม กบค 1-3    815   ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถส่งผลงานเข้ามาประเมินได้แล้วครับ   504  กรมประมงเชิญชวนบุคลากรในสังกัด (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) สมัครเข้ารับการคัดเลือ...  402  กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 34 อัตรา   274  หน่วยงานภายในกองบริหารทรัพยากรบุคคล   254  ขอแสดงความยินดีข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมประมงและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ....  248  กรมประมงรับรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...  245  กรมประมงเชิญชวนบุคลากรในสังกัด (พนักงานราชการ) สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงา...  223  นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจความเรียบร้อยในการ เรีย...  205  นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริห...  185


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    admin.a@personnel.mail.go.th   0 2579 4530   0 2562 0536 และ 0 2562 0548   แฟนเพจ