แจ้งเวียนตำแหน่งข้าราชการว่างและที่จะว่าง

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล


แจ้งเวียนตำแหน่งข้าราชการว่างและที่จะว่าง - หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว1738 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เรื่อง แจ้งเวียนตำแหน่งข้าราชการว่างและที่จะว่าง (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว1749 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เรื่อง แจ้งเวียนตำแหน่งข้าราชการว่างและที่จะว่าง (รายละเอียด)

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

- เอกสารแนบ 3 (ประเภททั่วไป)

- เอกสารแนบ 3 (ประเภทวิชาการ)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเวียนตำแหน่งข้าราชการว่างและที่จะว่าง   976   ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม : กรมประมง   819  การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2565   701  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเก...  591  HR อาสามาบอก ข่าวการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   509  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  497  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ประเภทวิชาการ ในตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากร...  430  ทำมาแล้ว และจะทำต่อไป อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อบุคลากรกรมประมง   415  กรมประมง เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการสังกัดกรมประมง   363  วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเป...  321


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    admin.a@personnel.mail.go.th   0 2579 4530   0 2562 0536 และ 0 2562 0548   แฟนเพจ