เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล


เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้กับผู้อำนวยการกองและประมงจังหวัดซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 520/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และตามคำสั่งกรมประมง ที่ 675/2565 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ราชการให้บรรลุตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของกรมประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการลงพื้นที่รับฟังปัญหาพี่น้องเกษตรกรชาวประมงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมในแต่ละบริบทของพื้นที่ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการยอมรับอย่างแท้จริง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาภาคการประมงที่ยั่งยืน

#กรมประมง
#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง

เพิ่มเติม ??????
https://www.facebook.com/227334884050780/posts/pfbid034kKr62MrswM5UBSbxXrsCo1rBB4ZcjzGJJVvckA17MxScXHz7JJ2fMZr2X5LRD1zl/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02rWtyPVbtBxjevRFn2JmDi5AYupXaS5KmfviDdPSyyyDrTPtHcHPBWGQkS57ee1qKl&id=100065685991361

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเวียนตำแหน่งข้าราชการว่างและที่จะว่าง   906   ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม : กรมประมง   815  การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2565   687  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเก...  585  รับสมัคร ข้าราชการพลเรือนสามัญ   539  HR อาสามาบอก ข่าวการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   497  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  480  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ประเภทวิชาการ ในตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากร...  416  ทำมาแล้ว และจะทำต่อไป อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อบุคลากรกรมประมง   400  กรมประมง เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการสังกัดกรมประมง   339


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    admin.a@personnel.mail.go.th   0 2579 4530   0 2562 0536 และ 0 2562 0548   แฟนเพจ