กรมประมงขอเชิญบุคลากรในสังกัดทุกท่านรับชมการแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล


กรมประมงขอเชิญบุคลากรในสังกัดทุกท่านรับชมการแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 HR อาสามาบอก วันนี้ จันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

กรมประมงขอเชิญบุคลากรในสังกัดทุกท่านรับชมการแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาลุ้นกันครับว่ากรมประมงจะได้รับประกาศผลให้อยู่ในระดับใด ดีขึ้นหรือลดลง (ปีที่แล้วกรมประมงอยู่ในระดับ A ปีนี้ถ้าดีขึ้นต้องได้ระดับ AA) ลุ้นกันไปพร้อมกันนะครับ 
 
?? รับชมพร้อมกันทาง Facebook และ YouTube ช่อง ITAS NACC

Facebook 
https://www.facebook.com/events/2522452414562873/

YouTube 
https://youtu.be/WQt3ozMHR5o
 .
Speakers:
 .
?? ความสำคัญของการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และบทบาทของรัฐบาลในการสนับสนุนการประเมิน ITA 2565
โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  
 .
?? ประโยชน์และความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลและการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยกะดับคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 .
?? การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมกัน
โดย คุณโลวิต้า รามกุทธี รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand)
 .
?? การกำกับและควบคุมคุณภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 .
?? การแถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
โดย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ  ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
 .

ปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมงได้ที่ คลินิก HR 
https://line.me/ti/g2/Ua-_rHJEIDrjXkZEjzQ4HbYtyIQVMCGmr5LjyA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=defaulเพจกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
https://www.facebook.com/100068845345345/posts/pfbid033RycCFAn7xdcoRZ452EnVtA8gYXimcqpLnXE7XLhoTS5tDDzMcDxtaQAkuyCYHaRl/?d=n

เว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/personnel

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏ...  3,772   ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม : กรมประมง   748  กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดกรมประมง   666  แจ้งเวียนตำแหน่งข้าราชการว่างและที่จะว่าง   571  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเก...  508  รับสมัคร ข้าราชการพลเรือนสามัญ   459  การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2565   420  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  418  HR อาสามาบอก ข่าวการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   411  เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและสร้าง Infographic และ VDO Content...  409


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    admin.a@personnel.mail.go.th   0 2579 4530   0 2562 0536 และ 0 2562 0548   แฟนเพจ