กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอความอนุเคราะห์ข้าราชการกรมประมงทุกท่านตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนและการบริหารทรัพยากรบุคคล

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล


กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอความอนุเคราะห์ข้าราชการกรมประมงทุกท่านตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนและการบริหารทรัพยากรบุคคล  อาสามาบอก

ด่วนที่สุด

        กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอความอนุเคราะห์ข้าราชการกรมประมงทุกท่านตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนและการบริหารทรัพยากรบุคคล

          ด้วยสำนักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือบุคลากร (ข้าราชการกรมประมง) ในการตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนและการบริหารทรัพยากรบุคคล

โดยกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ และตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด สำนักงาน ก.พ. จะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลในภาพรวม คำตอบของท่านจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ และจะไม่กระทบใด ๆ ต่อตัวท่าน โดยข้อมูลจะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ในงานเพื่อยกระดับความผูกพันของข้าราชการพลเรือนและการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตอบแบบสำรวจทันทีได้ที่

https://survey.ocsc.go.th/engm65/deptstat/


#กองบริหารทรัพยากรบุคคล
#กรมประมง
#บริการด้วยใจโปร่งใสเป็นธรรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเวียนตำแหน่งข้าราชการว่างและที่จะว่าง   1,256   วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเป...  675  HR อาสามาบอก ข่าวการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   559  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ประเภทวิชาการ ในตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากร...  540  ทำมาแล้ว และจะทำต่อไป อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อบุคลากรกรมประมง   510  กรมประมง เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการสังกัดกรมประมง   451  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชก...  389  ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถส่งผลงานเข้ามาประเมินได้แล้วครับ   367  กรมประมงเชิญชวนบุคลากรในสังกัด (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) สมัครเข้ารับการคัดเลือ...  343  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมประมง   258


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    admin.a@personnel.mail.go.th   0 2579 4530   0 2562 0536 และ 0 2562 0548   แฟนเพจ