กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 50 อัตรา

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 50 อัตรา 

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 เผยเเพร่: 2017-11-03  |   ข่าววันที่: 2017-11-03 |  อ่าน: 1,719 ครั้ง
 

กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 50 อัตรา

 • ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
  • ผู้สมัครสอบต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาควบคุมเรือประมง หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือในระดับคุณวุฒิที่สูงกว่า
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th และ www.fisheries.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   


 Tags

 •  บทความ
 • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
 •  Hit 20 อันดับ
 • รวมคำสั่งกรมประมง .. (35,196)  การพัฒนาบุคลากร.. (12,735) โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563.. (8,581) กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ.. (7,884) รวมเรื่องพนักงานราชการ.. (7,096) Download แบบฟอร์ม.. (6,731) รวมคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (4,604) รวมประกาศกรมประมง.. (3,029) รับสมัครสอบข้าราชการ.. (2,610) กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ.. (2,441) กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง.. (2,415) กรมประมงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา.. (2,276) บริการ.. (2,173) ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2563.. (2,158) รวมหนังสือเวียนกองบริหารทรัพยากรบุคคล.. (1,820) กรอบโครงสร้างกรมประมง.. (1,809) รวมเรื่องลูกจ้างประจำ.. (1,798) กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 50 อัตรา.. (1,719) รวมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,716) กรมประมงรับรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ.. (1,707)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

   50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900