ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง HiPPs

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง HiPPs 

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง HiPPs

 เผยเเพร่: 2021-04-07  |   ข่าววันที่: 2021-04-07 |  อ่าน: 729 ครั้ง
 

 

1. ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียน ออกโดยสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานภายนอก

              - เอกสารระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

              - เอกสารระบบสารสนเทศของกำลังคนคุณภาพ

              - ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบ

 

 

2. ระเบียบ /หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องออกโดยกรมประมง

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900