สรุปบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

สรุปบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ 

พนักงานราชการ

 เผยเเพร่: 2020-09-10  |   ข่าววันที่: 2020-09-10 |  อ่าน: 1,769 ครั้ง
 

สรุปบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คำสั่งกรมประมง (ข้าราชการ).. (109,243)  คำสั่งกรมประมง (ข้าราชการ).. (109,243) รวมคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563.. (28,497) คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (15,938) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน.. (13,662) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน.. (13,662) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน.. (13,662) การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกรมประมง.. (9,933) คำสั่งกรมประมง (พนักงานราชการ).. (9,713) คำสั่งกรมประมง (พนักงานราชการ).. (9,713) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (9,692) ประกาศรับสมัคร.. (9,511) คำสั่งกรมประมง (ลูกจ้างประจำ).. (6,031) คำสั่งกรมประมง (ลูกจ้างประจำ).. (6,031) ท่านสามารถเข้าดู คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คำสั่งกรมประมง ได้ที่นี่.. (4,349) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างและดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.. (3,487) รวมแบบฟอร์ม.. (2,407) ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือเวียน.. (2,185) ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดกรมประมงร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ...... (2,081) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ.. (2,023)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารจัดการทรัพยากร อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4 กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900