กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 97 อัตรา

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 97 อัตรา 

ประชาสัมพันธ์


กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 97 อัตรา (รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 2277 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ลำดับที่ 35 - 40) (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/8745 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ลำดับที่ 42 สำรองลำดับที่ 1) (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/8746 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ลำดับที่ 44 สำรองลำดับที่ 2) (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/8747 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ลำดับที่ 47 สำรองลำดับที่ 3) (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/8750 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ลำดับที่ 46) (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/8749 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ลำดับที่ 47) (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/8748 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ลำดับที่ 48) (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 2278 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (ลำดับที่ 1 - 80) (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/8751 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (ลำดับที่ 81 สำรองลำดับที่ 1) (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/8752 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (ลำดับที่ 82 สำรองลำดับที่ 2) (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/8753 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (ลำดับที่ 83 สำรองลำดับที่ 3) (รายละเอียด)
- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 2279 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ลำดับที่ 1 - 8) (รายละเอียด)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ...  4,458   แจ้งเวียนตำแหน่งข้าราชการว่างและที่จะว่าง   3,345  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่...  1,978  การเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง   1,963  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งน...  1,582  ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นก...  1,478  กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 97 อัตรา   1,407  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้...  1,235  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ...  1,113  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับก...  907


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารจัดการทรัพยากร อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4 กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    recruitment.r@personnel.mail.go.th   025620536   025620536   แฟนเพจ