รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 

ประชาสัมพันธ์


กรมประมง โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประสงค์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดนี้ (ดาวน์โหลด) 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารจัดการทรัพยากร อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4 กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    recruitment.r@personnel.mail.go.th   025620536   025620536   แฟนเพจ