งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง


รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 


รานงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 


รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 


รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 


รานงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!