งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562  สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562..

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref42161

  ผู้ชม: 65 ครั้ง


รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2562..

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref40998

  ผู้ชม: 43 ครั้ง


รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562..

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref29759

  ผู้ชม: 48 ครั้ง


รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561..

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref28580

  ผู้ชม: 56 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • รัชกาลที่ 10.. (1,791)  ปลาประจำจังหวัดอ่างทอง.. (1,723) รัชกาลที่ 10.. (824) ตรวจเยี่ยม.. (810) การมาตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 2.. (749) ปล่อยพันธุ์สัตว์ ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหน่องเจ้็ดเส็น.. (728) งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 6.. (721) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2561.. (667) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34.. (657) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (644) กำหนดเขตการทำการประมง.. (591) ตรวจสอบข้อเท็จจริง.. (549) สถานการณ์ปลิง.. (491) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (472) กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวาย.. (459) ปล่อยปลาวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563.. (458) Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาด ของ COVID19.. (421) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ"วันประมงแห่งาติ" .. (414) สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง.. (396) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำงบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน.. (356)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

     หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000