สัตว์น้ำควบคุม 


พื้นที่/ประกาศ

1. แม่น้ำเจ้าพระยา  เขตท้องที่  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง  ตามแผนที่หมายเลข 1

2. แม่น้ำเจ้าพระยา  เขตท้องที่  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  ตามแผนที่หมายเลข  2

3. แม่น้ำเจ้าพระยา  เขตท้องที่ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  ตามแผนที่หมายเลข 3