หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่


หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ 


- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง