โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง

2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง

3. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง