ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 เผยเเพร่: 2020-06-12  |  อ่าน: 344 ครั้ง


ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

- ศูนย์หลัก           จำนวน  7  แห่ง

- ศูนย์เครือข่าย(รายเก่า)    จำนวน 35 แห่ง

- ศูนย์เครือข่าย(รายใหม่) ปี 2563 จำนวน 7 แห่ง