ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562)

ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562) 

 เผยเเพร่: 2020-06-12  |  อ่าน: 344 ครั้ง


- การเพาะเลี้ยง จำนวน 18,322,550  กิโลกรัม

- การประมง      จำนวน   1,053,400  กิโลกรัม