จำนวน การขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.๑)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-06-12 ] ท่าเทียบเรือประมง [2020-02-24 ] สัตว์น้ำควบคุม [2020-02-24 ] หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ [2020-02-24 ] งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 [2020-02-24 ] ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด [2020-02-24 ] จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง [2020-02-24 ] จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2020-02-24 ] จำนวนศูนย์เรียนรู้ [2020-02-24 ] จำนวนประมงอาสา [2020-02-24 ] ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ [2020-02-24 ] ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562) [2020-02-24 ] การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ [2020-02-24 ] จำนวนแปลงใหญ่ (2560 - 2563) [2020-02-24 ] จำนวนเรือประมง [2020-02-24 ] จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด [2020-02-24 ] จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด [2020-02-24 ] จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด [2020-02-24 ] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-24 ] การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) [2020-02-24 ] การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอำนาจหน้าที่ด้านประมง (ทบ.2) [2020-02-24 ] จำนวน การขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.๑) [2020-02-24 ] ฐานข้อมูลด้านประมง [2020-02-24 ]
อ่านทั้งหมด 

จำนวน การขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.๑) 

 เผยเเพร่: 2020-02-24  |  อ่าน: 244 ครั้ง