ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ จังหวัดเชียงราย

ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10 ] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10 ] ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10 ] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25 ] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-25 ] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ จังหวัดเชียงราย 

 เผยเเพร่: 2020-02-24  |  อ่าน: 584 ครั้ง


ตลาดรับผลผลิตสัตว์น้ำ จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ ตลาดรับผลผลิตสัตว์น้ำ ที่ตั้ง
1 ตลาดล้านเมือง 51 หมู่ 6 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
2 ตลาดนำสวัสดิ์ ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
3 ตลาดพบโชคแม่กรณ์  298 อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000