[2021-11-29] ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย อ่านทั้งหมด 

ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ จังหวัดเชียงราย 


ตลาดรับผลผลิตสัตว์น้ำ จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ ตลาดรับผลผลิตสัตว์น้ำ ที่ตั้ง
1 ตลาดล้านเมือง 51 หมู่ 6 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
2 ตลาดนำสวัสดิ์ ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
3 ตลาดพบโชคแม่กรณ์  298 อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000