จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด จังหวัดเชียงราย

ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-11-29 ] ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10 ] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10 ] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25 ] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-25 ] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ]
อ่านทั้งหมด 

จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด จังหวัดเชียงราย 

 เผยเเพร่: 2020-02-24  |  อ่าน: 350 ครั้ง


จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด จังหวัดเชียงราย

ลำดับ อำเภอ อ่างเก็บน้ำ (แห่ง) เนื้อที่ (ไร่)
1 เมืองเชียงราย 59 2,566
2 แม่สาย 5 151
3 เชียงแสน 29 859
4 แม่จัน 43 693
5 พาน 22 2,324
6 ป่าแดด 7 256
7 เทิง 19 3,977
8 เชียงของ 17 1,210
9 เวียงชัย 14 2,593
10 แม่สรวย 35 1,666
11 เวียงป่าเป้า 17 985
12 พญาเม็งราย 9 1,604
13 เวียงแก่น 14 433
14 ขุนตาล 4 348
15 แม่ลาว 15 654
16 เวียงเชียงรุ้ง 18 1,202
17 ดอยหลวง 13 250
18 แม่ฟ้าหลวง 12 406
รวม 334 22,177