จำนวนทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) จังหวัดเชียงราย

ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-11-29 ] ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10 ] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10 ] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25 ] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-25 ] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ]
อ่านทั้งหมด 

จำนวนทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) จังหวัดเชียงราย 

 เผยเเพร่: 2020-02-24  |  อ่าน: 362 ครั้ง


จำนวนทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) จังหวัดเชียงราย
อำเภอ จำนวนทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)
อยู่ระหว่างพิจารณา
เมืองเชียงราย 4
เทิง 2
แม่สรวย 20
เวียงเชียงรุ้ง 2
รวมทั้งหมด 28

 

ทบ.3