จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) จังหวัดเชียงราย

ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-11-29 ] ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10 ] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10 ] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25 ] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-25 ] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ]
อ่านทั้งหมด 

จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) จังหวัดเชียงราย 

 เผยเเพร่: 2020-02-24  |  อ่าน: 415 ครั้ง


สรุปผู้ประกอบการด้านประมง (ทบ.2) จังหวัดเชียงราย ปี 2563  
อำเภอ ผู้ประกอบการด้านการประมง
นิติบุคคล (ราย)
ผู้ประกอบการด้านการประมง
บุคคลธรรมดา (ราย)
ผลรวมทั้งหมด
(ราย)
ขุนตาล 1   1
เชียงของ 1 2 3
เชียงแสน   1 1
ป่าแดด   1 1
พาน 2 6 8
เมืองเชียงราย   4 4
เวียงแก่น 1   1
เวียงชัย 1 6 7
ผลรวมทั้งหมด 6 20 26

 

สรุปผู้ประกอบการด้านประมง (ทบ.2) จังหวัดเชียงราย ปี 2563