สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

สรุปข้อมูลสิถิติการให้บริการของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ  ประจำปีงบประมาณ 2566

 

สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566