รายงานข้อมูล มาตรา 9 ของ พ.ร.ก.ประมง 2558

 กลุ่มสถิติการประมง

รายงานข้อมูล มาตรา 9 ของ พ.ร.ก.ประมง 2558 

รายงานข้อมูล มาตรา 9 ของ พ.ร.ก.ประมง 2558

 เผยเเพร่: 2020-12-21  |   ข่าววันที่: 2020-12-21 |  อ่าน: 192 ครั้ง
 

 รายงานข้อมูลสถิติการประมงมาตรา 9 ของ พ.ร.ก. ประมง พ.ศ. 2558 เดือน มกราคม 2564

 รายงานข้อมูลสถิติการประมงมาตรา 9 ของ พ.ร.ก. ประมง พ.ศ. 2558 เดือน ธันวาคม 2563

 รายงานข้อมูลสถิติการประมงมาตรา 9 ของ พ.ร.ก. ประมง พ.ศ. 2558 เดือน พฤศจิกายน 2563

 รายงานข้อมูลสถิติการประมงมาตรา 9 ของ พ.ร.ก. ประมง พ.ศ. 2558 เดือน ตุลาคม 2563

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ระบบงานสถิติการประมง.. (4,665)  ระบบบริการข้อมูลสถิติการประมง.. (2,375) สถานการณ์ผลผลิตประมง.. (1,826) ประวัติหน่วยงาน.. (1,597) อำนาจหน้าที่.. (1,383) แบบสำรวจ.. (1,299) ผลงานวิจัย.. (922) ระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (759) เป้าหมาย.. (644) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (605) ระบบสถิติการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ.. (517) แผนปฏิบัติงาน.. (480) คู่มือ.. (446) ระบบงานสถิติประมงพื้นบ้าน.. (421) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง.. (411) งบประมาณ.. (395) กลุ่มสถิติการประมงประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม 2563.. (381) ปฏิทินการปฏิบัติงานสำรวจสถิติการประมง.. (317) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดเพชรบูรณ์.. (289) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร.. (279)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มสถิติการประมง

     อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร