ชี้แจงการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังในคลองโผงเผง


[2022-06-01] กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี.. [2022-05-27] พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @Angthong.. [2022-05-27] พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @Angthong.. [2022-02-18] เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระหว่างประชาชนและผ.. [2022-02-02] งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2565 ณ วัดขุนอินทประมูล.. [2021-12-16] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยในแหล่งน้ำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี.. [2021-12-04] บ้านลูกพ่อ ร.๙.. [2021-12-02] ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย "อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ (Wel.. [2021-09-22] มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-09-22] ชี้แจงการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังใน.. อ่านทั้งหมด 

ชี้แจงการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังในคลองโผงเผง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง โดยนายวรวิทย์ คงขำ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ได้รับการประสานจากนายวิสูตร รัตนสิงห์ ประมงอำเภอป่าโมก ให้ร่วมนำนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก ลงพื้นที่ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมง จังหวัดอ่างทอง เพื่อชี้แจงการดำเนินการและแนวการแก้ไขปัญหาการขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังในคลองโผงเผง พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพพื้นที่และข้อมูลการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อพิจารณาอนุญาตคำขอและออกใบอนุญาตให้แก่เกษตรกรที่ยื่นคำขอ จำนวน 46 รายต่อไป