สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย จัดนิทรรศการวันดินโลก มีตลาดนัดสินค้าเกษตร ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นี้ ภายใต้แนวคิด ปกป้อง อนาคต ลดการชะล้างดิน

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้า.. [2021-08-24 ] รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 .. [2021-08-13 ] การบูรณาการการปฏฺิบัติงานของ FC.. [2021-08-10 ] ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ และกำหนดอื.. [2021-05-19 ] "ลอบพับได้" หรือ "ไอ้โง่" ใช้หรือมีไว้ครอบครอง ผิดกฎหมายทุกกรณี.. [2021-05-19 ] ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการประกอบการ การเพาะเลี้ยงจระเข้.. [2021-05-19 ] การกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัส COVID - 1.. [2021-02-01 ] ข้อปฏิบัติในการ ซื้อ "จระเข้" เพื่อเลี้ยง.. [2020-10-20 ] ประชาสัมพันธ์การงดจับสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถ.. [2020-05-30 ] ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2562.. [2020-04-17 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย จัดนิทรรศการวันดินโลก มีตลาดนัดสินค้าเกษตร ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นี้ ภายใต้แนวคิด ปกป้อง อนาคต ลดการชะล้างดิน 

 เผยเเพร่: 2020-04-17  |  อ่าน: 657 ครั้ง

 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดงานวันดินโลก ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายจารุวัฒน์ ผึ้งทอง ประมงจังหวัดเชียงราย โดยหน่วยงานกรมประมง จังหวัดเชียงราย ร่วมการจัดงานวันดินโลกเพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist Award)ภายใต้แนวคิดปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน Stop Soil Erosion Save our Future ในงานจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรอย่างครบวงจร ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์หน้าดินให้คงความสมบูรณ์ จัดบูทแสดงสินค้า มีการจำหน่ายสินค้าเกษตร อินทรีย์ พืชผักปลอดสารพิษ PGS และกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานกรมประมง จังหวัดเชียงรายและสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย(เกษตรที่สูง) และบริษัทคอมโพสท์ยูอิ จำกัด โดยสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย จัดแจกฟรีให้ผลิตภัณฑ์ของ พด.มีสารเร่ง น้ำหมักชีวภาพ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปอเทือง จำนวน 500 ชุด นอกจากนี้ มีการมอบโครงการแหล่งน้ำอนุรักษ์ดินและน้ำจำนวน 4 โครงการและปล่อยพันธุ์ลงอ่างเก็บน้ำสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย มีการจัดเสวนาในเรื่องแนวทางการพัฒนาและสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาจังหวัดเชียงราย สำหรับวันดินโลก "World Soil Day" คือ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญที่นักปฐพีวิทยาของไทยทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลกมีความเกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Science : IUSS) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) และองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ในวันดินโลก"เริ่มเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และนักปฐพีวิทยาของไทยมีส่วนร่วมในการเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9