ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจออนไลน์ ได้โปรดระมัดระวังประกาศขายหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ชนิด "เครื่องมือน็อคปลา"


[2022-08-03] มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety).. [2022-07-06] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน.. [2022-06-09] ประชาสัมพันธ์ การลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-05-12] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว.. [2022-05-11] Fisherman market @chiangrai.. [2022-05-11] เรื่อง กำหนดช่วงระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน แ.. [2022-04-19] พิธีบวงสรวงปลาบึก@บ้านหาดไคร้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประจำปี 2565.. [2022-04-11] สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย No Gift Policy “งดให้ งดรับ”.. [2022-03-21] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565.. [2022-03-04] ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจออนไลน์ ได้โปรดระมัดระวังประกาศขายหรือให้คำแนะนำเก.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจออนไลน์ ได้โปรดระมัดระวังประกาศขายหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ชนิด "เครื่องมือน็อคปลา" 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์

กิจการธุรกิจออนไลน์อินเทอร์เน็ต ได้โปรดระมัดระวังประกาศขายหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ชนิด "เครื่องมือน็อคปลา" ที่ใช้การแสไฟฟ้าในการจับสัตว์น้ำ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ซื้อสินค้านำไปใช้จับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นการจับสัตว์น้ำโดยผิดกฏหมาย และทำร้ายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างร้ายแรง