ประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่


[2022-08-03] มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety).. [2022-07-06] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน.. [2022-06-09] ประชาสัมพันธ์ การลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-05-12] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว.. [2022-05-11] Fisherman market @chiangrai.. [2022-05-11] เรื่อง กำหนดช่วงระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน แ.. [2022-04-19] พิธีบวงสรวงปลาบึก@บ้านหาดไคร้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประจำปี 2565.. [2022-04-11] สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย No Gift Policy “งดให้ งดรับ”.. [2022-03-21] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565.. [2022-03-04] ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจออนไลน์ ได้โปรดระมัดระวังประกาศขายหรือให้คำแนะนำเก.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

สำหรับเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

สามารถกรอกแบบสำรวจความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

ได้ที่ https://ntap.moac.go.th/?p=survey_farmers หรือ

แสกน QR Code  ด้านล่าง เพื่อกรอกแบบสำรวจความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ  

ภายในวันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นี้เท่านั้น