การบูรณาการการปฏฺิบัติงานของ FC

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ซื้อซากหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ประ.. [2021-10-04 ] ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้า.. [2021-08-24 ] รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 .. [2021-08-13 ] การบูรณาการการปฏฺิบัติงานของ FC.. [2021-08-10 ] ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ และกำหนดอื.. [2021-05-19 ] "ลอบพับได้" หรือ "ไอ้โง่" ใช้หรือมีไว้ครอบครอง ผิดกฎหมายทุกกรณี.. [2021-05-19 ] ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการประกอบการ การเพาะเลี้ยงจระเข้.. [2021-05-19 ] การกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัส COVID - 1.. [2021-02-01 ] ข้อปฏิบัติในการ ซื้อ "จระเข้" เพื่อเลี้ยง.. [2020-10-20 ] ประชาสัมพันธ์การงดจับสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถ.. [2020-05-30 ]
อ่านทั้งหมด 

การบูรณาการการปฏฺิบัติงานของ FC 

 เผยเเพร่: 2020-05-30  |  อ่าน: 178 ครั้ง

 

การบูรณาการการปฏฺิบัติงานในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC)

 

1. การประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC)

     - เดือน ตุลาคม 2564

     - เดือน พฤศจิกายน 2564

     - เดือน ธันวาคม 2564

     - เดือน มกราคม 2564

     - เดือน กุมภาพันธ์ 2564

     - เดือน มีนาคม 2564

     - เดือน เมษายน 2564  (ยกเลิกการจัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19)

     - เดือน พฤษภาคม 2564 (ยกเลิกการจัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19)

     - เดือน มิถุนายน 2564 (ยกเลิกการจัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19)

     - เดือน กรกฎาคม 2564 

 

2. กิจกรรมต่างๆ การบูรณาการการปฏฺิบัติงานในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC)

        2.1 กิจกรรมการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) 

               

               ประมงจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ร่วมกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงแม่น้ำโขง ได้ระดมความคิดเห็น ความต้องการของประมงชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปผลความคิดเห็นความต้องการของชุมชนประมง และผู้มีส่วนได้เสีย ทำประชาพิจารณ์ กำหนดมาตรการ กฎ กติกา กำหนดแผนกิจกรรมของชุมชนประมง เพื่อเนินงานโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งน้ำ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านสวนดอก หมู่ 8 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย