ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการเขตที่ 7


[2022-08-16] หน้าที่ความรับผิดชอบ.. [2021-08-04] แนะนำหน่วยงาน.. [2021-01-27] รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของด่านตรวจประมงปั.. [2021-01-23] กฎหมายที่เกี่ยวข้อกับการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ.. [2020-03-02] จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”.. [2020-03-02] ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเก.. [2020-03-02] ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2563.. [2020-03-02] ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัต.. [2020-02-20] สาระความรู้กับการขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ปีการประมง 2563-2564.. [2020-02-20] วิธีรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนเรือประมง.. อ่านทั้งหมด 

ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการเขตที่ 7 


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. เวลา 13:00 น. นายฟุรกอน  หาบหา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี ร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมประมง (นายประเทศ ซอรักษ์) รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี(นายปรีชา ชนะกิจกำจร) ประมงจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 (นายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธิพันธ์) รายงานการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี และร่วมสังเกตุการณ์การตรวจเรือประมงพานิชย์ที่แจ้งออกก่อนออกไปทำการประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่เพื่อดูแนวทางการบริหารจัดการประมงให้เกิดความยั่งยืน