ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563-2564

จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”.. [2020-03-02 ] ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเก.. [2020-03-02 ] ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2563.. [2020-03-02 ] ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัต.. [2020-03-02 ] สาระความรู้กับการขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ปีการประมง 2563-2564.. [2020-02-20 ] วิธีรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนเรือประมง.. [2020-02-20 ] ร่วมตรวจเรือและแรงงานในภาคประมง.. [2020-02-20 ] FIT ศรชล.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.. [2020-02-20 ] ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า.. [2020-02-20 ] ผอ.ศจร.เขต 2(สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี.. [2020-02-20 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563-2564 

 เผยเเพร่: 2020-02-20  |  อ่าน: 410 ครั้ง

 

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายฟุรกอน  หาบหา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563-2564 ในระหว่างวันที่ 5- 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ปัตตานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางการยื่นขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และร่วมชี้แจงประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรือประมงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี