ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563-2564


[2022-08-16] หน้าที่ความรับผิดชอบ.. [2021-08-04] แนะนำหน่วยงาน.. [2021-01-27] รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของด่านตรวจประมงปั.. [2021-01-23] กฎหมายที่เกี่ยวข้อกับการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ.. [2020-03-02] จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”.. [2020-03-02] ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเก.. [2020-03-02] ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2563.. [2020-03-02] ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัต.. [2020-02-20] สาระความรู้กับการขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ปีการประมง 2563-2564.. [2020-02-20] วิธีรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนเรือประมง.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563-2564 


วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายฟุรกอน  หาบหา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563-2564 ในระหว่างวันที่ 5- 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ปัตตานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางการยื่นขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และร่วมชี้แจงประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรือประมงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี