พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี


[2022-08-16] หน้าที่ความรับผิดชอบ.. [2021-08-04] แนะนำหน่วยงาน.. [2021-01-27] รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของด่านตรวจประมงปั.. [2021-01-23] กฎหมายที่เกี่ยวข้อกับการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ.. [2020-03-02] จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”.. [2020-03-02] ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเก.. [2020-03-02] ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2563.. [2020-03-02] ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัต.. [2020-02-20] สาระความรู้กับการขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ปีการประมง 2563-2564.. [2020-02-20] วิธีรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนเรือประมง.. อ่านทั้งหมด 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี 


วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี  เพื่อรับฟังภารกิจและสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตลอดจนได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 700 ตัว ได้แก่ ปลาสลิดดอนนาจำนวน 300  ตัวและปลานิลจิตรลดา จำนวน 400 ตัว ลงในแหล่งน้ำบริเวณศูนย์ฯ โดยในส่วนของกรมประมงได้มีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง  นายวัชรินทร์ รัตนชู  ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง  เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี  เจ้าหน้าที่ศูนย์การควบคุมแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล  ปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับในการลงพื้นที่ในครั้งนี้