ประกาศทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

  •  Hit 20 อันดับ
  • รัชกาลที่ 10.. (1,677)  ปลาประจำจังหวัดอ่างทอง.. (1,355) รัชกาลที่ 10.. (744) ตรวจเยี่ยม.. (635) งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 6.. (612) การมาตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 2.. (575) ปล่อยพันธุ์สัตว์ ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหน่องเจ้็ดเส็น.. (552) กำหนดเขตการทำการประมง.. (496) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34.. (485) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (484) ตรวจสอบข้อเท็จจริง.. (460) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2561.. (441) สถานการณ์ปลิง.. (420) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (373) สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง.. (316) กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวาย.. (307) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ"วันประมงแห่งาติ" .. (261) Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาด ของ COVID19.. (246) โครงการ "ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง".. (213) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ "วันประมงแห่งชาติ" ครั้งที่ 2.. (208)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

     หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000