ฺBig Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID 19 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000