ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

  •  Hit 20 อันดับ
  • รัชกาลที่ 10.. (1,705)  ปลาประจำจังหวัดอ่างทอง.. (1,416) รัชกาลที่ 10.. (761) ตรวจเยี่ยม.. (665) งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 6.. (630) การมาตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 2.. (605) ปล่อยพันธุ์สัตว์ ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหน่องเจ้็ดเส็น.. (587) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (513) กำหนดเขตการทำการประมง.. (513) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34.. (511) ตรวจสอบข้อเท็จจริง.. (476) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2561.. (470) สถานการณ์ปลิง.. (432) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (389) กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวาย.. (334) สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง.. (328) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ"วันประมงแห่งาติ" .. (291) Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาด ของ COVID19.. (271) โครงการ "ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง".. (235) รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (227)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

     หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000